Consequenties: risico’s

Bestuurlijke aansprakelijkheid en boete Gezien de grote financiële belangen voor een werkgever of zelfstandige (zzp’er) bij een mogelijke verplichtstelling, is een onderzoek over het al dan niet aanmelden of het benutten van mogelijke vrijstellingsgronden van groot belang. Naast een bedrijfstakpensioenfonds-(BPF)risico – de met terugwerkende kracht (maximaal 20 jaar) te betalen jaarpremies – zijn er ook andere risico’s. Eén van de meest onderschatte risico’s is het tekenen van vrijwaringverklaringen. Voornamelijk afstandsverklaringen, waarvan de strekking veel werkgevers ontgaat, zorgt voor grote risico’s. Let wel, met terugwerkende kracht premie afdragen met daaroverheen een fikse boete voor de bestuurder (maximaal 500K), loopt al snel in de honderdduizenden euro’s.

Binnen 30 dagen invorderen Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’s) hebben net zoals de belastingdienst een executoriale titel. Dit betekent dat zij premies direct na 30 dagen kunnen invorderen via een deurwaarder. De financiële risico’s beperken zich niet enkel tot de (maximaal 20 jaar) met terugwerkende kracht te betalen jaarpremies. Er is ook bestuurlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en commissarissen. Een BPF kan op basis van het vrijstellings- en boetebesluit (VBB) persoonlijke boetes opleggen tot € 500.000 per bestuurder. Ook privé geldt de executoriale titel van de BPF waardoor invorderen op vermogen, banktegoeden of beslaglegging van (on)roerendgoed binnen 30 dagen uitgevoerd kunnen worden.