Pensioen(wet)scan

PW-scan (BPF-onderzoek) is specialistisch werk
Het lezen van verplichtstellingbesluiten is niet eenvoudig. Het juist interpreteren is vakwerk en vergt ervaring en kennis van de wet. U moet dus zeker weten of het bedrijf onder de verplichtstelling van één van de Bedrijfstakpensioenfondsen valt! In de praktijkcase werd een recente situatie geschetst die aan het licht kwam bij de Pensioen(wet)scan (PW-scan) van Pension Security Agency (PSA). De oorspronkelijke opdracht was relatief eenvoudig: het beoordelen van een bestaand pensioencontract. Doordat PSA te allen tijde een CAO/BPF-onderzoek als vast onderdeel van de PW-scan uitvoert, kwam dit aspect vroeg aan de orde.

Onze PW-scan bestaat uit de volgende onderdelen:

  •          Persoonlijk intakegesprek
  •         Globale pensioeninventarisatie & -analyse
  •         CAO- en Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) -onderzoek
  •          Rapportage van de PW-scan (bespreking en aanbeveling uitvoeringsadvies)
  •         Pensioendoelstellingen (optioneel)
  •         Analyse arbeidsovereenkomst op pensioentoezeggingen (optioneel)
  •         Financiële haalbaarheid en analyse optimalisering pensioenbudget (optioneel)
  •         Arbeidscontracten checken (op uitvoering pensioentoezeggingen) (optioneel)