Voor werkgevers

Grote risico’s voor werkgevers
Een pensioenregeling kan bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar ondergebracht worden. Echter zo vrijblijvend is het niet, vaak is er geen keuzevrijheid. Gerelateerd aan de branche kan de werkgever of zelfstandige (zzp’er) verplicht zijn zich bij een pensioenfonds aan te sluiten. Ben je verplicht maar niet aangesloten, brengt dit grote risico’s met zich mee. Tot voor kort was dit risico voor werkgevers altijd latent aanwezig, dit is echter veranderd, er gaat een inhaalslag plaatsvinden. Weten of je verplicht bent je aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) en wat de financiële consequenties zijn, is een must. Ben je wel aangesloten, dan is het van belang te weten of je niet te veel betaalt. Val je niet onder een BPF en heb je een pensioenregeling, dan moet er toch periodiek getoetst worden of de eerder geformuleerde uitgangspunten nog kloppen.