Jurisprudentie

Twee gerechtelijke uitspraken
Er zijn verschillende uitspraken geweest waarbij de rechter oordeelde dat een BPF de pensioenaanspraken van werknemers moest toekennen.

•Rechtbank Leeuwarden, 06-03-2013 (LJN: BZ3313)

•Een stoffeerder, waarbij over een periode geen premie is afgedragen door de werkgever, is in het gelijk gesteld. De BPF Meubel moet van de rechter de pensioenaanspraak toekennen.

•Hoge Raad, 03-02-2012 (LJN: BT8462)

•BPF beroepsvervoer ging in cassatie tegen de uitspraken van de kantonrechter die de pensioenaanspraken toewees aan iemand die werkte bij een busmaatschappij. Hierbij was geen premie betaald door de werkgever. Het Hof bekrachtigde de eerdere uitspraak van de kantonrechter.

Pensioenfonds StiPP wijst bedrijven op verplichtstelling
Het pensioenfonds voor uitzendbureaus en detacheringsmedewerkers StiPP voert actie om bedrijven via een verplichtstelling in te lijven. Hiervoor gebruiken ze KvK-bestanden, werken ze samen met het UWV en verzoeken verzekeringsmaatschappij waar het bedrijf de pensioenregeling heeft ondergebracht mee te werken. Zo stuurt verzekeringsmaatschappij ASR de door StiPP geselecteerde relaties brieven waarin de StiPP-brief wordt aangekondigd. Hierin wordt geattendeerd op mogelijke verplichtstelling en wordt gesommeerd om het formulier in te vullen. Ons advies: eerst advies en dan invullen. Mocht er een verplichtstelling bestaan dan is het toch zinvol om te onderzoeken of dit daadwerkelijk moet leiden tot aansluiting. Een PW-scan kan hier uitsluitsel geven.