Ondersteuning bij dreigende aansluiting Bpf

Aangesloten raken bij een bedrijfstakpensioenfonds, kortweg Bpf genoemd, is voor de meeste ondernemingen een onbekend, maar vooral juridisch een complex terrein. In de meeste situaties begint het proces met een welkomstbrief die het pensioenfonds de onderneming stuurt. Verplichte aansluiting kan leiden tot een aanzienlijke lastenstijging. In sommige gevallen moet een bedrijf zelfs met terugwerkende kracht pensioenfondspremies betalen, soms tot vele jaren terug. In het onderzoek naar de vermeende verplichtstelling kunnen wij voor jou een belangrijke rol spelen. Nederlands Pensioenbureau begeleidt namelijk al jaren pensioenadviseurs die zich op dit terrein hebben gespecialiseerd.

Een Bpf-onderzoek bestaat altijd uit drie stappen:

  1. Onderzoek of de vermeende aansluiting wel terecht is. In veel situaties blijkt na een grondige bestudering van de activiteiten van de onderneming en de werkzaamheden die zijn opgenomen in de verplichtstellingsbeschikking, dat de aansluiting onterecht is.
  2. Mocht de aansluiting toch terecht zijn, dan onderzoeken we vanaf wanneer dit zo is. Vaak kunnen we op die manier de terugwerkende kracht voor aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds beperken.
  3. Ook kan vaak op basis van een bestaande pensioenregeling dispensatie worden verleend. Wij begeleiden de gehele juridische procedure en zogenaamde actuariële gelijkwaardigheidsberekeningen.

Inmiddels heeft DÆMS PENSION ASSURANCE vele ondernemingen en hun adviseurs begeleid bij het aansluitingstraject voor een bedrijfstakpensioenfonds. Daarnaast hebben wij in veel situaties de aansluiting op grond van feitelijke werkzaamheden met succes kunnen betwisten. Bij ondernemingen die uiteindelijk wel onder de werkingssfeer van een Bpf vallen, hebben we altijd een positieve bijdrage geleverd aan de uitkomst van de overgang of dispensatie.

Wil je weten wat we voor jouw organisatie hierin kunnen betekenen, of wil je meer informatie onder dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

“BPF geen premie, werknemer wel recht”
Wanneer werknemers bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) een pensioenuitkering claimen omdat zij in de bedrijfstak werkzaam zijn geweest, kan BPF deze claim niet afwijzen omdat hun werkgever niet aangesloten is of geen premie betaald heeft (wet BPF 2008). Dit is geen incident, het toenemend aantal juridische uitspraken dwingt de fondsen zich anders op te stellen. ‘Geen premie, wel recht’ is niet overleven. Ze worden hierdoor wakker geschud en nemen in snel tempo hun verantwoordelijkheid. Elk bedrijf dat maar enigszins onder de bedrijfstak van de BPF valt, wordt ingelijfd en de premie wordt met terugwerkende kracht geïnd (maximaal 20 jaar).

Soms ongemerkt onder BPF
De soms ondoorzichtige regels voor verplichte aansluiting (het ene fonds hanteert het aantal gewerkte uren als criterium om te bepalen of een bedrijf in een bepaalde sector valt, het andere de loonsom) en de eerder ten onrechte afgesloten verzekerde regelingen bij verzekeraars, zijn daar debet aan. De werkingssfeer van een BPF is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt. Door veranderingen in de product- of personeelssamenstelling kom je soms ongemerkt in een andere sector terecht. De wereld van de pensioenfondsen zit ingewikkeld in elkaar. Maar, let wel: het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de onderneming bij het juiste fonds aan te melden.