Fondsen of verzekeraars

Verreweg het grootste aantal werknemers in Nederland is via de werknemer aangesloten bij een pensioenfonds. Daarmee spelen de pensioenfondsen een zeer belangrijke rol in onze samenleving; niet alleen op maatschappelijk vlak maar zeer zeker ook op financieel/economisch gebied.

Dat groot en machtig zijn niet alleen maar voordelen kent, heeft de recentelijke financiele crisis wel aangetoond. Met als ‘klap op de vuurpijl’ het verlagen van de pensioenopbouw en/of zelfs het verlagen van lopende pensioenuitkeringen.

Daarnaast hanteren pensioenfondsen bij de financiering van het op te bouwen pensioen doorgaans zogenaamde ‘doorsnee premiepercentages’. Dat betekent dat alle aan een pensioenregeling deelnemende werknemers, jong en oud, hetzelfde gemiddelde premiepercentage betalen. En dat is niet altijd even voordelig. Want betaalt u niet te veel?

Verzekeraars bijvoorbeeld hanteren in de regel ‘leeftijdafhankelijke’ premies. Het gevolg van deze benadering is dat de pensioenkosten voor jongere werknemers hiermee in de regel lager zullen uitvallen.

Met behulp van de Pensioen(Wet)Scan zullen deze verschillen snel op tafel komen.