DGA’s

DGA’s

Verder heeft DÆMS lange ervaring in het adviseren van DGA’s, met name op het gebied van ‘Pensioen in eigen beheer’. DÆMS ondersteunt fiscalisten in hun adviseringen en fungeren als klankbord. 

Vanaf 2006 zijn er een aantal dwingende aanpassingen noodzakelijk voor het DGA pensioen

VPL akkoord: VUT (Vervroegd Uit Treden), Prepensioen (FPU) en Levensloop
VAP akkoord  : Wet verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd
VMO akkoord: Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen

In vrijwel alle gevallen betekent dat niet alleen een aanpassing voor de toekomst van de opbouw, maar dat de reeds opgebouwde aanspraken aangepast moeten worden in de toekomstige berekeningen.

Door de regelgeving (besluiten) betekent dit  o.a. dat aanspraken die overgezet moeten worden naar het nieuwe regime, eerste op basis van economische grondslagen herberekend moeten worden.

Sinds het besluit in 2008 wordt het steeds lastiger zonder een onderbouwing uw cliënt een dividend te laten opnemen als het vermogen van de BV onvoldoende is om de pensioenverplichting op economische grondslagen af te dekken. Wist u dat de huidige rekenrente 1,27% bedraagt en dat meer dan een verdubbeling is van de pensioenverplichting t.o.v. de fiscale waardering?.