Branche

Adres

Plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer of email

Activiteiten

Aantal werknemers

Heeft u een pensioenregeling als werkgever?

Welk type pensioenregeling?

Is er een eigen bijdrage van de werknemers?

Is de gemiddelde leeftijd hoger dan 45 jaar?

Pensioenuitvoerder (verzekeraar/BPF)

Cao

Als u niet in een pensioenfonds zit, denkt u dat u onder een fonds valt? Zo ja, welke?

Zijn er werknemers die niet meedoen in de collectieve pensioenregeling? Zo ja, hoeveel?