Praktijkcase

Case 3

Faillissement was onafwendbaar Bedrijf Kansloos is opgericht door grootvader en heeft 25 medewerkers. De loonsom bedraagt € 750.000, -. De bedrijfsactiviteiten behoren tot het uitgeven van financiële informatie van print tot internet. Op grond van de bedrijfsactiviteiten en de statuten van het BPF valt Kansloos sinds 2008 onder de werking van, het Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) voor Grafische Bedrijven. Kansloos heeft zijn medewerkers niet aangemeld. De premie bij dit fonds bedraagt 22% van de loonsom, waarvan 15% voor rekening van de werkgever komt. De werknemer draagt 7% bij. De werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers, die wordt uitgevoerd door een verzekeraar.

Kansloos krijgt een brief van het BPF dat ze via de verzekeraar geconstateerd heeft dat Kansloos aangesloten had moeten zijn bij het BPF sinds 2008. Het BPF stelt zich nu op het standpunt dat Kansloos zijn medewerkers met terugwerkende kracht vanaf 2008 moet aanmelden en hierover premie gaat betalen. Het BPF staat hierin volledig in zijn recht.

Voor Kansloos betekent dit 5 jaar premies afdragen aan het BPF (5 x € 750K x 22%= € 825K). De reeds betaalde premie aan de verzekeraar krijgt hij niet terug. Omdat de pensioenafspraken te veel verschillen van het BPF kan het BPF deze niet overnemen.
Kansloos heeft het de laatste jaren moeilijk door heftige concurrentie en een vastgelopen economie. Het heeft nauwelijks reserves, mede door investeringen in de digitalisering om efficiënter te werken.

De eigenaar ziet – nadat hij tevergeefs bij banken heeft aangeklopt – dat schuldsanering de enige uitweg is voordat hij het faillissement moet aanvragen. De Belasting gaat akkoord met een schuldsanering maar eist dat alle partijen meewerken, ook het BPF. Dat doet het BPF niet. Het is beter af als de onderneming failliet gaat (bij een faillissement betaalt het UWV de premieachterstand). De bestuurder van Kansloos ontvangt van het BPF een boete van € 250K wegens het niet op tijd aanmelden van het bedrijf. Hierdoor is hij genoodzaakt zijn huis te verkopen.

Bullitt-points
• Wettelijke verplichting voor werkgevers
• Weten of je tot een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) behoort
• Een onderneming loopt het risico van een verplicht boekenonderzoek
• Met een PW-scan de pensioentoeslagen betaalbaar houden
• Boetes voor bestuurders en commissarissen (maximaal € 500.000)
• Onmiddellijke premievordering door BPF via executoriaal beslag
• Maximale premievordering met terugwerkende kracht van 20 jaar
• Een aanslag van een BPF gaat gepaard met hoge juridische (verweer)kosten
• Als bestuurder, met een PW-scan voldoen aan je verantwoordelijkheid

Praktijkcase 1praktijkcase 2