verhoging AOW-leeftijd aangenomen door Tweede Kamer

verhoging AOW-leeftijd aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd is op donderdag 26 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 geleidelijk verhoogd naar 66 jaar in 2018, naar 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Hiermee wordt een versnelling aangebracht in het tempo waarmee de AOW-leeftijd wordt verhoogd als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP).

Om het wetsvoorstel erdoor te krijgen, diende Staatssecretaris Klijnsma van SZW de Tweede Kamer wel enigszins tegemoet te komen: de bestaande overbruggingsregeling wordt verruimd en verlengd. Oorspronkelijk was de overbruggingsregeling opengesteld voor mensen die per 1 januari 2013 reeds deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

Met de verruiming van de overbruggingsregeling wordt de regeling nu tevens opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT- of vroegpensioen zijn gegaan. Verder wordt ook de duur van de overbruggingsregeling verlengd. Aanvankelijk zou de overbruggingsregeling in 2019 eindigen, dit wordt nu in 2023.

Daar de extra verhoging van een maand op de AOW-leeftijd reeds met ingang van 2016 moet ingaan, hoopt de Staatssecretaris het wetsvoorstel voor 1 juni a.s. ook door de Eerste Kamer te kunnen loodsen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/26/versnelde-verhoging-aow.html.